Koɗo men hannde

Cellal: Ñallal adunayankowal Kanseer, Dokteer Muhammadu Bashiir BA

Hito 04:58
Dokteer Muhammed Basiiru BAR/ Senegaal
Dokteer Muhammed Basiiru BAR/ Senegaal © Dr M. Basiiru BA

Koɗo men hannde ko Dokteer Muhammadu Bashiir BA, safroowo (ñawndoowo) ñawu kanseer.  Hannde ko ñalaande aduyankoore toɗɗaande fii haɓugol nguu ñawu. Ibrahiima Timmbi BA, yewtidii e makko, ko honno neɗɗo rentortoo nden nawnaare.  Heɗoɗee maakodal maɓɓe.