Koɗo men hannde

Ñallal adunayankowal ko faati e rewɓe e gannde walla wiɗto

Hito 04:50
Dokteer Safiyatu JALLO, taariikayankeejo, wiɗtiyanko, ko kanko cinci "CIRDI" suudu wiɗtordu, Gine
Dokteer Safiyatu JALLO, taariikayankeejo, wiɗtiyanko, ko kanko cinci "CIRDI" suudu wiɗtordu, Gine © Dr Safiyatu JALLO

Koɗo men hannde ko Dokteer  Safiyatu JALLO, toowa ganndaljo, wittiyankeejo hertorɗo taariika. Hannde ko ñallal aduyankowal suɓaangal fii rewɓe tawaaɓe e jannde e wiɗto.  Ngal ñallal, ko ngam wallugaol rewɓe fii yo ɓe yahru yeeso ka baŋŋe ganndal. Dokteer  Safiyatu JALLO no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAA.