Suɓagol hooreejo mojobere laamiinde lato-balon (fuku-koyngal) Afrik CAF

Hito 04:40
Abuubakri BAH, jaayndeyankoojo hertorɗo ɗarte e coftal ɓalli
Abuubakri BAH, jaayndeyankoojo hertorɗo ɗarte e coftal ɓalli © Abuubakri BAH

Suɓangol hooreejo mojobere laamiinde lato-balon (fuku-koyngal) Afrik CAF no saati ñannde 12 tataɓuru Rabaa e nder Marok.  Yimɓe yogaaɓe, no wi’i wonnde kiiroɗirɓe ɓen walla foolotirooɓe ɓen haaldii, yo Motsepe mo Afrik di Sid on yo wonu hooreejo. Augustin Senghor e Ahmed Yahya wona cukkooɓe makko. Kono mo koddwaar on Jaak Anuma, jaɓaali ɗum.  Ibrahiima Timmbi BAH lamndike Abuubakri BAH, jayndeyankeejo hertorɗo ɗarte, ko woni miijooji makko e dow ngon suɓngo saatiingo. Heɗoɗen ɓe.