Koɗo men hannde ko Mammadu Muctaar JALLO dawroyankeejo

Hito 04:55
Koɗo men hannde
Koɗo men hannde © Studio Graphique FMM

Koɗo men hannde ko Mammadu Muctaar JALLO. Suɓngo sarɗiyankooɓe Koddiwaar waɗii e ndee yontere ƴaɓɓiinde. Hikka pelle politik heewɗe leydi ndin tawaama e ɗee woote. Ko fedde dawro Alasan Waatara, fooli. Nde heɓii sarɗinkooɓe 137 e nder 254. E faandu Ibrahiima Timmbi BAH, Mammadu Muctaar JALLO  taskaare dawro no jonnii miijooji mum e dow ɗii suɓungooji.