Weeyo: ñallal aduyankowal metewo

Hito 04:55
Potowal daral metewo no iree nder Benen lewru 2ɓuru 2015.
Potowal daral metewo no iree nder Benen lewru 2ɓuru 2015. © IRD/ Thierry Lebel

Koɗo men hannde ko Dr Mammadu Lamiin BAH, hooreejo suudu halfinaadu metewo Gine. Hiɗon anndi hannde ko ñalaande adunayankoore yowitiinde e metewo.  Ka fewndiɗen ɗoo, guleeki aduna on, anngal ndiyam, walla boneeji keneeli  no woni annde leyɗe ɗen fow. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, Dr Mammadu Lamiin BAH, no jonna pehe hiwayɗe weeyo ngon.