Sahel: Nguleendi fantundi taskaama e nder leyɗeele buy

Hito 04:34
Invité Afrique
Invité Afrique © Studio Graphique FMM

Koɗo men hannde ko Dokteer Selli TAAL, safroowo walla ñawndoowo e diiwal Mopti, e nder Mali. Gila ceeɗu nguu naati, e nder nokkeeli heewɗi to leyɗe Sahel, weeyo ngoo no wuli. Guleendi addanii yimɓe ɓen caɗeele. Ko pehe honɗe e ñaameteeji honɗi haanaa wallitorde fii wota ɗonka sonju (tampin)  jamaa on? Dokteer Selli TAAL no jaabo ɗen lamnde e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.