Koɗo men hannde ko Dokteer Musaa JALLO, halfinaaɗo Cellal e nder gallure Wagadugu

Hito 04:50
Dokteer Muusa JALLO, halfiaaɗo Cellal galluure Wagadugu
Dokteer Muusa JALLO, halfiaaɗo Cellal galluure Wagadugu © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Dokteer Musaa JALLO, laamiiɗo salndu hafinaandu Cellal e nder galluure Wagadugu, Burkina Faso. Ko e nder waamere tataɓere koronawiris wonɗen. Gila nguu ñawu fuɗɗii, doole maggu no hakindii Afrik. Taskotooɓe ñabbeeli ɓen fow, hollii ko markal ngal tan waawi re’ude ndee nawnaare, e hino le, leyɗe Afrik ɓurɗeɗen ko ɓilliiɗe (waasuve). E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, Dokteer Musaa JALLO no okka taskaare makko.