Ko wargol Siidi Brahiim Ulde Sidati hooreejo CMA Azawad battinta e alkawal Aljer?

Hito 05:06
Buubakar Bokum
Buubakar Bokum © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Buubakaar Bokum, hertorɗo dawro.  Siidi Brahim Ulde Sidati, hooreejo toppitiiɗo pelle Azawad CMA waraama Bamako, ñannde 13 4ɓuru.  Ko kanko newinnoo laatagol kawral Aljer. Ko honɗum maayde makko battinta e hoore on alkawal (piɓol) Aljer ?  Buubakaar Bokum taskotooɗo dawroyankojo no okka miijooji makko e alhaali janngo ngal kawral e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.