Hooreejo Amerik Joe BIDEN noddii e kawral aduyankowal ngam haɓugol nguleeki

Hito 04:55
Hinndu Umaru Ibrahiim e John Kerry e dow kawral mbayliigu weeyo
Hinndu Umaru Ibrahiim e John Kerry e dow kawral mbayliigu weeyo © RFI FULFULDE

E ndee yontere feƴƴunde Hooreejo Amerik Joe BIDEN noddituno kawral aduyankowal ngam haɓugol nguleeki e nder adunaaru ndun. E ɓen noddaaɓe, no tawanoo Hinndu UMARU IBRAAHIIM daraniiɗo taariindi. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, himo holla sabaabe ɓeydagol  nguleeki e adunaaru ndun.