Dokteer Abdu BAH no taskoo alhaali layugol kuliyankaaku e nder hirnaage Afrik

Hito 05:00
Dokteer Abdu BAH, taskiyankoojo, hertorɗo dawro e huuwondiral hakkunde leyɗe.
Dokteer Abdu BAH, taskiyankoojo, hertorɗo dawro e huuwondiral hakkunde leyɗe. © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Dokteer Abdu BAH, hertorɗo dawro e huuwondiral hakkunde leyɗe. Taskotooɓe heewɓe hollii wonnde kuliyankooɓe walla jihaadiyankooɓe ɓen no waawa hewtude e nder golf de Gine ka daande maayo Atlantik. Si ɗum laatike, addanay ɗen leyɗe torraaji heewɗi. Non holliri Dokteer Abdul BAH e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.