Ɗanle ɗe ɗewaani sariya e nder Afrik

Hito 05:00
Binta SOH, katanteejo pelle renndo Moritani
Binta SOH, katanteejo pelle renndo Moritani © rfi fulfulde/ Binta SOH

Koɗo men hannde ko Binta SOW, katanteejo pelle renndo (Sosiyete siwil) Moritani. Himo daranii hakkeeji neɗɗanke tentinii sukaaɓe tuŋarankooɓe ɓen. E nder ɗii lebbi e ɗee jonte feƴƴuɗe ɗoo, sukaaɓe ɗannotooɓe heewɓe nanngamaa Moritani. Ko pehe honɗe haanaa e ƴetteede ngam accinngol ɗee ɗanle ɗe rewaa sariya? Binta SOHW no jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.