ñalaande aduyankoore ƴettande ngam haɓaade ñawu ƴeegol walla asm.

Hito 04:52
Dokteer Umaar BAH
Dokteer Umaar BAH © RFIfulfulde/ Umaar BAH

Hannde ko ñalaande aduyankoore ƴettande ngam hiwgol nawnuɓe ƴeegol. Ngun ñaw ko ronkinay-ngu, ɗojjinay-ngu. Ko yoni milionji 200 no wonndi e ƴeegol e nder adunaaru ndun. Ko woni ndee nawnaare, ko honno nde ñawndirte? Dokteer Umaar BAH no jaabo lamnde Aminata NJAY, nultondiraaɗo men Fuuta tooroo.