Ñalaande mawningol fina tawa Afriknaaɓe

Hito 05:09
(natal yeru) Aamadu Hama LANDUURE
(natal yeru) Aamadu Hama LANDUURE © RFI fulfulde/Aamadu Hama LANDUURE

Hannde ko ñalaande adunayankoore ƴettande ngam hiwugol Ndonndi Afrik, maaɗum wi’e finaa tawaaji afriknaaɓe. Yogaaji e majji anndaaka walla danndaaka, ko haani waɗude fii waylugol oo alhaali ? Ibrahiima Timmbi BAH no tolni ɗoo Aamadu Hama LANDUURE.