Koɗo men hannde ko profeser Abdurahmaan NGAYDE, jannginoowo taariika to duɗal mawngal Cheikh Anta JOOP

Hito 05:02
Dokteer Abdurahmaan NGAYNDE, taariikayankeejo janginoowo to duɗal mawngal Sheykh Anta JOOP Dakar Senegaal.
Dokteer Abdurahmaan NGAYNDE, taariikayankeejo janginoowo to duɗal mawngal Sheykh Anta JOOP Dakar Senegaal. © www.iea-nantes.fr

Koɗo men hannde ko profeseer Andelrahman NGAYDE, jannginoowo taariika ka duɗal mawngal Iniwersite Cheik Anta Diop wonɗo Dakar. Ndee teninre sappo 5ɓuru, ko ñalaande nde Frans suɓii ngam anndintingol fitinaaji fewtinaaɗi neɗɗanke fewndo maccangaako. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, profeseer Andelrahman NGAYDE hollii afriknaaɓe na haani haɓugol maccangaaku.