Dental Leyɗe Afrik (UA) heɓii duuɓi 58 gila ngal sincaa

Hito 05:15
Mahmuud Kaan, gollanɗo Dental Leyɗe Afrik Fowtiiɗo
Mahmuud Kaan, gollanɗo Dental Leyɗe Afrik Fowtiiɗo © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Mahmuud KAAN, toowa-ganndaljo annduɗo taariika Dental Leyɗe Afrik UA.  O gollii e ngal dental, jooni ko o fowtiiɗo. Ko hannde ndee fedde sincaande e hitaande 1963, heɓii duuɓi 58. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, Mahmuud KAAN no holla miijooji mum e golle UA.  Heɗoɗen ɓe.