RENLAC, walde haɓoore ngenaari bonndi e nder Burkina Faso

Hito 05:03
Mansuur SIISE
Mansuur SIISE © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Mansur Siise, gooto e hooreeɓe RENLAC, walde haɓoore ngenaari bonndi e nder Burkina Faso. RENLAC no lamndi hooreeɓe Burkina-Faso teddingol sariyaaji "ITIE", fedde winndere daraniinde laaɓal e nder asogol (jasugol) oogirɗe walla jawle iriiɗe. Ko honno jawle oogirɗe Burkina toppitoraa? Mansur Siise no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.