Koɗo men hannde

Burkina Faso: Ko ɓuri yimɓe 130 waraama e nder fiyannde waɗunde e wuro Solhan

Hito 04:53
Dr Daawuda JALLO, hooreejo CISC Burkina Faso
Dr Daawuda JALLO, hooreejo CISC Burkina Faso © RFI FULFULDE

Burkina Faso: Ko ɓuri yimɓe 130 waraama e nder fiyannde waɗunde e wuro Solhan rewo-fuɗnaange leydi ndin. Anndaaka taho ko kuliyankooɓe honɓe waɗi oo fitina. Ngam taskagol ndee fiyannde Koɗo men hannde ko Dawuda Jallo, hooreejo walde daraniinde ñinnal sariya, haɓayngal leñam-leñamaaku Burkina Faso, CISC. Himo jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.