Ko ɓuri 40% dimɗe leɗɗe e nder Afrik ko nii bonirta

Hito 04:53
Ibrahiima Jaari JALLO, hertorɗo ñamndu e teknoliji
Ibrahiima Jaari JALLO, hertorɗo ñamndu e teknoliji © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Dokteer Ibrahiima Jaari JALLO hertoɗo teknolosii ñaamri. E nder leyɗe Afrik heewɗe hitaande kala, dimɗe (ɓiɓɓe leɗɗe), no bona sabu anngal baylaaje marirɗe. E nder toonuuji teemedere kala, toonu 40, ko banayɗum.  Kaalisi heewɗo woni e bonude hen.  Ko pehe honɗe haana ƴetteede ngam waylugol ɓiɓɓe leɗɗe e nder Afrik ? Dokteer Ibrahiima Jaari DIALLO no jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.