Ko honɗum artugol L. Gbagbo batinta e alhaali dawro Koddiwaar?

Hito 05:03
Natal yeruwal
Natal yeruwal AFP - SIA KAMBOU

Koɗo men hannde ko Abdurahmaan BARI, toowaganndaljo hertorɗo renndo. Hiɗon anndi Loran GBAGBOO ruttoto Koddiwaar hannde hella njamdi 15. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, Abdurahmaan BARI no holla miijo makko e ngol ruttagol saatiingol laatagol hannde. Heɗoɗen ɓe.