Gine: alluwel taskorngel ñabbeeli, Muntaga Keyta no sifoo fii maggel

Hito 05:16
Muntaga Keyta, moƴƴinɗo alluwel taskorgel ñabbeeli
Muntaga Keyta, moƴƴinɗo alluwel taskorgel ñabbeeli © Muntaga Keyta

Koɗo men hannde ko Muntaga Keyta ginenaajo. Ko kanko  moƴƴini alluwel taskorngel ñawu e nawnaaje. E faandu haala Faatumata Sii Sawaane o hollii nafoore ngel alluwel makko. Heɗoɗen ɓe.

Jeeyngal
Muntaga Keyta, moƴƴinɗo alluwel taskorgel ñabbeeli
Muntaga Keyta, moƴƴinɗo alluwel taskorgel ñabbeeli © Muntaga Keyta

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa