Cimtol OXFAM hollii wonnde heege ɓeydike e nder aduna on.

Hito 05:08
Usmaan JALLO, jeyaaɗo Burkina Faso, gollanoowo OXFAM,
Usmaan JALLO, jeyaaɗo Burkina Faso, gollanoowo OXFAM, © rfi fulfulde/

Koɗo men hannde ko Usmaan Jallo ƴettanoowo konngol OXFAM Burkina Faso. OXFAM, ko fedde winndere, haɓaynde heege e anngal nunɗal, daraniinde potal. Ndee fedde yaltinii ciimtol e aljuma feƴƴuɗo. E ngol ciimtol noddiraangol geeƴum heege kum no layude, OXFAM hollii yimɓe weelaaɓe ɓen ɓeydike e nder aduna on sabu rafi koronawiriis e deenaagu. Usman Jallo na jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.