Koɗo men hannde

Donkin-Leggal koɓɓoore UGAVA fii haɓugol mbayliigu weeyo (yo neɗɗo kala tutu lekki)

Hito 04:55
Mammadu Juhe BAH, hooreejo UGAVA Gine, fedde daraniinde taariindi Afrik
Mammadu Juhe BAH, hooreejo UGAVA Gine, fedde daraniinde taariindi Afrik © RFI FULFULDE

Juulde donkin walla juulde Layya ko hannde e talaata 20 7ɓuru, woɓɓe Janngo juulata. Ndee juuldeere hawrondirii e saa’i nde kiwal taariindi ŋakki. Ngam waylugol ɗum, UGAVA fedde afriknaare dariinde taariindi waɗii eɓɓoore noddiraande “Donkin-Leggal”. Nden eɓɓoore ko ñaagagol (toragol) neɗɗo kala yo tutu leggal ñannde julde. Gine, ko Mammadu Juhe BAH woni hoore UGAVA. Himo jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.