Lebbi tati caggal nde o lomtii baaba makko, ko honɗum ardagol Mahamaat Idriis Debi battini?

Hito 05:04
Seydu Alhajji Danladi jeyaaɗo Caad, sari'ankeejo, teral pelle renndo Caadnaaje.
Seydu Alhajji Danladi jeyaaɗo Caad, sari'ankeejo, teral pelle renndo Caadnaaje. © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Seydu_Elhajj_Danladi Caadnaajo hertorɗo sariyaaji. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, himo taskoo lebbi tati arani laamu Mahamat Idriis Debi. Heɗoɗen ɓe.