Kawral adunayankowal sukaaɓe to Almaañ, Koronaawiriis, ɗalle sukaaɓe e weeyo no tawaa e toɓɓe yewtaaɗe

Hito 05:03
Ceerno Mammadu Jallo, ginenaajo laamiiɗo AMEDAR, fedde daraniinde demal
Ceerno Mammadu Jallo, ginenaajo laamiiɗo AMEDAR, fedde daraniinde demal © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Ceerno Mammadu Jallo, ginenaajo laamiiɗo fedde daraniinde demal noddirteende AMEDAR. Kawral adunayankowal sukaaɓe waɗii gila e alkamisa haa e alat feƴƴunde Almaañ. Sukaaɓe 700 tawdaama e maggal. Hikka ko toɓɓe faatiiɗe e koronwiriis, ɗalle ɗe rewaani sariya, waylagol weeyo ɓe yewti fii mum.  Ceerno Mammadu Jallo no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.