Ñawu EPATIT (remeere), Porofeseer Njuuriya JALLO no yewta fii mayre

Hito 05:05
Porofeseer Abdurahmaan Njuuriya JALLO, hertorɗo ñawndugol EPATIT, ko kanko kadi woni hooreejo fedde Epatit Gine
Porofeseer Abdurahmaan Njuuriya JALLO, hertorɗo ñawndugol EPATIT, ko kanko kadi woni hooreejo fedde Epatit Gine © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko profeseer Abdulrahman Njuriyaa Jallo, safrooɓe. Ko kanko woni hooreejo fedde toppitiinde ñawndogol epatit no wi’ee Epatit Gine. Nden nawnaare no wonude sabu maayeele ɗuuɗuɗe. E tawi hinde ñawndoo si nde looraali e ɓanndu. Porofeseer Abdulrahman Njuuriyaa Jallo na jaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.