Sosiyetee Pegasus no heɗto yimɓe timmuɓe ujune 50 e nder aduna

Hito 05:13
Natal Abdoullay_Yaya_BAH
Natal Abdoullay_Yaya_BAH © RFI FULFULDE/ Abdoullay_Yaya_BAH

Koɗo men hannde ko Abdullay Yaaya BAH, golloowo ko faati e siber-sekirite. Ɗum ko kiwal keɓe wonɗe e nder internet. E ɗee balɗe feƴƴuɗe Wiɗtannde jaandeyankooɓe holli yimɓe timmuɓe ujune 50 no heɗeede e nder aduna’on. Ko sosiyetee Pegasus woni ɓaawo ɗen yurnanɗe. Ibrahiima Timmbi BAH yewtidii nden toɓɓere e Abdullay Yaaya BAH wonɗo Amerik. Heɗoɗen.