Fijooji Jee Joolimpik to Tokiyoo leydi Jappon timmii: Afrik heɓii deese 37.

Hito 04:53
Mustafaa Beraaf hooreejo fedde ACNOA
Mustafaa Beraaf hooreejo fedde ACNOA Getty Images for ANOC - Mark Runnacles

Fijooji Jee Joolimpik to Tokiyoo leydi Jappon timmii. Ruunde Afrik heɓii deese 37. Leydi Keniya ɓuri fuu heɓude deese, saabe dogooɓe mum.Hoɗum mbaawɗen tonngude caggal ɗii fijooji. Fijooji, gaɗɗi e ley alhaali koronawiris.Koɗo men hannde yo Mustafaa Beraaf hooreejo fedde ACNOA, deental pelle Olempik leyɗe Afrik.Omo jaabo lamnde nelaaɗo RFI Tokiyoo, Kristof Diiremsiyan.  Ibrahiim Timmbi Bah e Abdullay Jallo piirti haalaaji ɗii e Fulfulde.