Kasaaraaji e dow Afrik, Kamerun, Mali, Gine, Senegal, Ahmadu Tanko Bakari no taskoo sabaabu mum

Hito 04:52
Kamerun, ka hiirnaage leydi, aksidan e dow laawol wonii sabu 50 neɗɗo maayude. 27 1ɓuru 2021. [ Natal Yeru]
Kamerun, ka hiirnaage leydi, aksidan e dow laawol wonii sabu 50 neɗɗo maayude. 27 1ɓuru 2021. [ Natal Yeru] AFP - ALEXIS HUGUET

Koɗo men hannde ko Ahmadu Tanko Bakari, hertorɗo ndeenaagu laawi. E ɗee jonte feƴƴuɗe, kasaara lawii waɗii maayeele ɗuuɗuɗe e leyɗe Afrik, tentinii, Kamerun, Mali e Senegal. Ko woni sabu ɗii  kasaaraaji ? Holko haani waɗeede ngam ustoo ɗii asidanji ? Ahmadu Tanko Bakarii na jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.