Aliwu BARI: «Doole heeriiɗe ɗe Alfa Konde sinci wonii sabu laamu makko ngun»

Hito 05:30
E 2ɓuru 2013, Alfa Konde no juurii daaka konu wonka Kindiya, tawi ɓen no heblaade yahugol Mali.
E 2ɓuru 2013, Alfa Konde no juurii daaka konu wonka Kindiya, tawi ɓen no heblaade yahugol Mali. AFP PHOTO/CELLOU BINANI

Koɗo men hannde ko Aliiwu Bari, hertorɗo kisal e ndeenaagu. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH himo yewta fii ndee samminere laamu wonnde e laawol Gine. Ko Kolonel Mamadi Dummbuya ardiiɓe.  Heɗoɗen ɓe.