Cellal: Ko waɗi Kowiid-19 no ustaade e nder Senegaal? Jaabawol Pr. Muusa Seydi Fann

Hito 05:10
koɗo men hannde
koɗo men hannde © Studio Graphique FMM

Koɗo men hannde ko porofeseer Muusa Seydi, gardiiɗo sarwiisi ñabbeeli raaɓooji to suudu safrirdu Fann Dakar. Yewtere ndee no fati ko e ustagol ñawu Kowid-19 e nder Senegaal, nafa markagol walla pesagol fii haɓugol ngii wabaawii. Fadima SI