Koɗo men hannde ko Usmaan SIISE jeyaaɗo Mali hertorɗo Kisal

Hito 04:04
KOƊO MEN HANNDE
KOƊO MEN HANNDE © fmm

Hannde koɗo men wietee ko Usmaan Siise, hertorɗo kisal jeyaaɗo Mali. Caggal yewtere nde jaagorɗo Faransi halfinaaɗo koonu Fulorensi Parli yewti yeeso senaterɓe leydi makko  ko faati e ahodal saatiingal  hakkunde Mali e Wagner, fedde konu heeriinde jeyaande Ruusiya. O wi'i si Mali siifii ngal ndin aadi  ɗum no waawi wonnde sabu ɓe hayra jeytaare maɓɓe. Keɗoɗen mo e faandu Abdullaay JALLO