Burkina Faso: No diinayankooɓe wallirta nanondiral e diisondiral hakkunde ɓiɓɓe leydi?

Hito 04:57
Dokteer Hammadun DIKKO, diinayankeejo, jeyaaɗo Burkina Faso
Dokteer Hammadun DIKKO, diinayankeejo, jeyaaɗo Burkina Faso © RFI FULFULDE

Haala potal e nanondiral hakkunnde ɓiɓɓe yo aadi ndi guwerneman Burkina Faso adii faa laatoo. Hannde  potal ngal wonira hano no arannden nii e nder Burkina.  Ndelle noy mawɓe diina anniyii wallirde baka mum faa laatoo. Boubakar Boli yewtidii e Dr Hamadoun Dikko neɗɗo diinaa mawɗo jooɗiiɗo Burkina. Heɗoɗee mo.