Laamu Mali newnanii diinankooɓe leydi kaaldugol e pelle jihaadiyankooɓe ngam jam warta koɗo men no okka miijo mum

Hito 04:52
Iyaad Ag Ghali fedde fantiyankoore "Wallooɓe Diina" e imminaaɗo CDEAO  Jibril Bassole,  Kidal. [Natal kinngal, Natal yeru]
Iyaad Ag Ghali fedde fantiyankoore "Wallooɓe Diina" e imminaaɗo CDEAO Jibril Bassole, Kidal. [Natal kinngal, Natal yeru] AFP PHOTO / RPMARIC HIEN

Koɗo men hannde yo Bubakari JALLO jeyaaɗo e fedde dinankooɓe walla diinayankooɓe Mali.  Omo jeyaa e guɓal ƴeewoowal njoɓɓudi fedde ndee. Laamu hakkundewu tottiiɓe teddegal kaaldugol e hooreeɓe jihaadiyankaaku e nder Mali wano Iyaad AGAALI e Hammadu KUFFA. Koɗo men no jaaboo lamnde o haala no o yiiri e no o miilata no golle maɓɓe ɗee yahrata. Aamadu Aabidiina BA.