Koɗo men hannde Ko Baaba Maal, Ko o yimoowo senegalnaajo lolluɗo

Hito 05:18
Baaba Maal, naalanko, senegaalnaajo. Himo tawaa e imminaaɓe Senegaal leydi teddiniraandi Fespako2021. Ko gimi makko koolol ngol udditiraa
Baaba Maal, naalanko, senegaalnaajo. Himo tawaa e imminaaɓe Senegaal leydi teddiniraandi Fespako2021. Ko gimi makko koolol ngol udditiraa © RFI FULFULDE/Ibrahima BA

 Baaba Maal, naalankoojo mawɗo senegalnaajo. Ko kanko teddiniraa maɓɓitugol kolol FESPAKO 2021, Burkina Faso. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, himo ñaaganoo yimɓe Burkina e leyɗe Sahel jam e deeƴere. Heɗoɗen ɓe.