Ko woni faandaare juurngal Afrik, hooreejo Turkiya? Dr Alhajji Aliwuun Juuf jannginoowo faggudu no jaaboo ngal lamndal

Hito 05:21
Koɗo Men Hannde
Koɗo Men Hannde © RFI

Koɗo men hannde ko Dr Alhajji Aliwuun Juuf, jannginoowo ka ɗuɗe mawɗe Senegaal ko faati e faggudu adunyankooru. O yewtidii e Abdullaay JALLO ko yowitii e ngartam njillu (juurngal) Resep Tayyib Erdowaan e nder Afrik wano Angola, Togo haa Najeriya. Ko waɗii o suɓii ɗee ɗoo leyɗe tati. Keɗoɗen mo.