Koɗo men hannde

"OXFAM": waɗii hu'aago sabu faale goɗɗe e leyɗe hirnaage Afrik ustugol mbooñu (bidzee) maɓɓe sabu koronawiriis

Saakitaama ñannde :

Koɗo men ko Usman Jallo ƴettanoowo konngol "OXFAM", fedde winndere, haɓaynde heege e anngal nunɗal, daraniinde potal e nder nduu adunaaru. Nden fedde yaltinii ciimtol maandingol annde maɓɓe yowitiinde e faale leyɗe Afrik baŋŋe hirnaange ustugol mbooñu “bidzee” maɓɓe sabu Koronawiris.  Usman Jallo no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.

Usmaan JALLO, jeyaaɗo Burkina Faso gollanoowo  "Oxfam".
Usmaan JALLO, jeyaaɗo Burkina Faso gollanoowo "Oxfam". © RFI FULFULDE