Koɗo men hannde ko Idiriisa BARI, Niijernaajo teral pelle renndo, himo taskoo oo alhaalo cumu cuuɗi janngirɗe ɗii

Hito 05:03
Idiriisa Bari goto e ardiiɓe fedde sosiyete siwil daraniinde pinal e jannde e nder gure Niijeer
Idiriisa Bari goto e ardiiɓe fedde sosiyete siwil daraniinde pinal e jannde e nder gure Niijeer © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Idiriisa Bari goto e ardiiɓe fedde sosiyete siwil daraniinde pinal e jannde e nder gure Niijeer. E ndin leydi sukaaɓe janngooɓe 26 maayii battane sumugol cuuɗi janngirɗi maɓɓe. Wonaa e nga’al ɗee bone fuɗɗii waɗude. Holko haanaa waɗeede ngam accingol hono ɗee mayeele ? Idiriisa Bari  no jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.