Koɗo men hannde ko Usman Saam segalnaajo ardiiɗo fedde COY16 / Cop26

Hito 05:27
Usman Saam segalnaajo ardiiɗo fedde COY16
Usman Saam segalnaajo ardiiɗo fedde COY16 © RFI FULFULDE

Jonnde COP26 hommbaama e ndee yontere feƴƴunde. Mbatu haɓirngu waylo-waylo weeyo. Ko maggu pehe faddorɗe mbayliigu weeyo ƴettetee. Wano woowiri non, hikka kadi leyɗe ɗuuɗuɗe,  tentinii non alɗuɗe ɗen, aadike ustugol guleeki mbaylaaje ( sinaa'aaji) majje.  Hay si tawii e nga'al, woodii leyɗe ɗe jaɓaali taweede e kawrital ngal. Koɗo men on ko Usman Saam segalnaajo ardiiɗo fedde "COY16/cop26 (GUA). Himo daranii kiwal taariindi. Ko lamnde Ibrahiima Timmbi BAH o woni e jaabaade.