Cimtol OMS: hay si tawii simmagol no ustaade e nder aduna oo, Afrik ɗum ɓeydaade woni

Hito 05:00
DR

Fedde adunayankoore daraniinde cellal OMS, yaltinii ciimtol yowtiingol e yaro simme e nder adunaaru. Ngol ciimtol ɓanginii yarugol sugareeti no ustii e adunaaru ndun. Kono e nder leyɗe Afrik oo bone no ɓeydaade. Ngam yewtugol bone simme e ko leyɗe Afrik haani waɗude e ɗen baqŋe, Ummu BAH yewtidii e Dokteer Alhajji Malik Kaan, Moritaninaajo safroowo ñabbeeli foofaango.