Koɗo men hannde

Koɗo men hannde ko Mahmuudu Abdullay Jallo, ardiiɗo fedde toppitiinde teewu (kucel) e ne'ugol daabaaji Mali

Saakitaama ñannde :

Koɗo men hannde ko Mahmuudu Abdullay Jallo, ardiiɗo fedde halfinaande teewu (kucel) e daabaaji Mali. Waɗii duuɓi 9 Mali no wonndi e rafi deenaagu. Oo rafi addanii durooɓe remooɓe Mali caɗeele ɗuuɗuɗe. Mahmuudu Abdullay Jallo no firta ɗen caɗeele e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.

Mahmuudu Abdullay Jallo, ardiiɗo fedde halfinaande teewu (kucel) e daabaaji Mali
Mahmuudu Abdullay Jallo, ardiiɗo fedde halfinaande teewu (kucel) e daabaaji Mali © RFI FULFULDE
Ndaarugol taƴe goɗɗe