Koɗo men hannde

Njalniika: heɗoɗee ɗoo palje e goopi ɗi jaandeyankooɓe amen waɗata to caggal mikrooji maɓɓe

Saakitaama ñannde :

Hannde ko yiitu mo wuuri walla maanditaare jam woɓɓe wi'a ngartal aranal rfi Fulfulde. Hannde ka taskaram men koɗo men hannde, ko jaandyankooɓe rfi rfulfulde heɗotoɗen. Gilla Tijjaani Maalun Bari haa hewta Raama Jallo, en heɗoto paalaakuuji maɓɓe suuɗiiɗi, palje e filli-filliiji ɗi ɓe waɗata e yottinirdu kabaaruuji rfi. Heɗoɗen ɓe. Ko Umaar Soh yuɓɓindiri konnguɗi maɓɓe.

Yoga e jaayndeyankooɓe RFI Fulfulde e Mandenkan 14, 12ɓuru  2021.
Yoga e jaayndeyankooɓe RFI Fulfulde e Mandenkan 14, 12ɓuru 2021. © RFI FULFULDE
Ndaarugol taƴe goɗɗe