Koɗo men hannde

Ko Aamadu Siise teral mawngal URD fedde dawro nde Sumayla Siise ardinoo

Saakitaama ñannde :

Mali, e nduu lewru 12ɓuru timmii hitaande gila Sumayla Siise dawroyankeejo mawɗo Mali maayi. Gila ɗum, URD fedde dawro walla politik nde o acci, hino wonndi caɗeele. Haa jooni hay gooto lomtaaki Sumayla Siise e hoore nden fedde. Koɗo men hannde ko Aamadu Siise tawaaɗo e ardiiɓ e URD.   Heɗoɗen mo, himo jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi Bah.

Aamadu Siise feddeejo URD, fedde nde Sumayla Siise ardinoo.
Aamadu Siise feddeejo URD, fedde nde Sumayla Siise ardinoo. © RFI FULFULDE
Ndaarugol taƴe goɗɗe