Koɗo men hannde

Ko Dr Daawuda JALLO hooreejo "SISC' Burkina Faso woni koɗo men hannde

Saakitaama ñannde :

Rafi ndennagu e kisal addii fiitinaaji keewɗi, e nder Burkina Faso, tentinii e ɗii lebbi njawtuɗi, hakkude joggiiɓe kaɓorɗe e konunkoɓe laamu.  Kulol no ɓeydii e oo ɗoo wakati. Ko woni ngol ɓeydagol ɗii fiitinaaji e nder Burkina Faso ?  Ngam jaabaade ɗee naamne koɗo men, ko Dokteer, Dawda Jallo, tawaaɗo e pelle Siwil, hooreejo waalde "SISC", fedde daraniinde hakkeeji neɗɗo. E faandu haala Aamadu Barro Ba

Dr Daawuda JALLO, hooreejo SISC Burkina Faso
Dr Daawuda JALLO, hooreejo SISC Burkina Faso © RFI FULFULDE
Ndaarugol taƴe goɗɗe