Ko mbiiɗon?

Aysata JALL hooree walde pinal pulaaku, Pr. Isaa JALLO Fulfulde faaminiinde L°49

Hito 25:00
Walde Pinal Pulaaku Mali no walla fayɓe doguɓe wuddu leydi ndin fattii sara Bamako
Walde Pinal Pulaaku Mali no walla fayɓe doguɓe wuddu leydi ndin fattii sara Bamako © Aysata JALL

Alat koɗo Taskaram Ko Mbiiɗon, ko saakiika men nootortooɗo Aysata JALL, jeyaaɗo Mali. Kanko ardii fedde walla walde PINAL PULAAKU.Holnde fedde ndee cincaa? Holko woni fandaare mayre?So ɗum ɓennii, en ngaran e damal Fulfulde Faaminiinde, liimore 49, e ballal profeseer Isa JALLO. Hannde o yewtan en fii ɗaɗol "laam".

Jeeyngal

Neldee nji'anɗe mon e dow tonngoode amen WhatsApp: +221772673131

Oɗon waawi jokkaande men e kelle facebook e Twitter: RFI FULFULDE.