Ko mbiiɗon?

Yuusuf JALLO hooreejo waldeere Sukaaɓe Jokolɓe Daraniiɓe Fina-Tawa to Burkina

Hito 25:00
Yuusuf JALLO Walde Sukaaɓe jokolɓe Burkina Faso
Yuusuf JALLO Walde Sukaaɓe jokolɓe Burkina Faso © Yuusuf JALLO

E ndee yewtere en njaɓɓoto saakiika men nootortooɗo Yuusuf JALLO. O jeyaa ko Burkina Fasso. Kanko woni hooreejo waldeere Sukaaɓe Jokolɓe Daraniiɓe Fina-Tawa to BurkinaMa en keɗto ko Ceerno Iisaa JALLO addii e damal Fulfulde Faaminiinde.