Ko mbiiɗon?

Ngurdam funeyaagal

Hito 25:00
Fedde funeeɓe Koddiwaar
Fedde funeeɓe Koddiwaar © Frederic Garat

Toɓɓere men aset 27 lewru 2ɓuru 2021 no faati e funeyaagal. Noone ngurndam fune walla siwtaaɓe. Koɗo men ko rendoyankeejo bi’eteeɗo Usman BA. O jeyaa ko SenegaalEn keɗoto cimtol ngol nulturaaɗo men to Koddiwaar Abdul Aziz JALLO waɗi ko yowitii e ngonka funeeɓe.En keɗoto kadi seeditande Paate SOW, jeyaaɗo Mali, baabiraawo funeeɓe.E damal Lollinal Ko Mbiiɗon, ma en keɗto Funeeɓe Afrik, Adam e Hawa Sow, ko ɓe nalankooɓe.