Halhali ñooti e heblo juulde korka walla juulde suumaye

Hito 25:00
natal yeru
natal yeru Chandan Khanna/AFP

Aset en njewtan e heblooji ñalannde juulde korka walla mbiyen Aid El Fitr.

Jeeyngal

Aset en njewtan e heblooji ñalannde juulde korka walla juulde suumaye.

 

Ma en njewtid e ñotooɓe ɗiɗo, Mohaamaadu BA malinaajo e Mouhaamadu Juuma JALLO to Gine.. Ɓe kolliiti en holno golle maɓɓe sifore e sahaa heblugol juulde korka.

Ma en njewtiida kaddi e sukka debo morowo Jeynaaba DEM. O jeya ko Senegaal.

E hella men Lollinal Ko Mbiiɗon ma en keɗoo sukka naalaanke bi’eteɗo Jibi Booli BA. O jeya ko Mauritani.