Koolol Fespako: Koɗo amen ko Bureyma BARI akteerjo (ŋanaajo/njaabaaro) sinema, Burkina Faso

Hito 25:00
Bureyma BARI, akteerjo fijoowo sinemaa, jeyaaɗo Burkina Faso
Bureyma BARI, akteerjo fijoowo sinemaa, jeyaaɗo Burkina Faso © RFI FULFULDE

Hannde Asewe 16 lewru 10ɓuru  en yewtan  fii udditugol kookol Fespako. Dental pinal ɓurnagl e mawnude e nder Afrik.  Kawral hitaandeyankowal waɗayngal Bukina Faso. Koolol ngol fuɗɗoto hannde 16 nduu lewru. hiɗen jaɓɓii ɗoo Maam Mori CUUB, ko jaayndeyankeejo, hertorɗo siinema. Hikka ko Senegaal  woni leydi teddiniraandi ngol koolol Fespako. Hiɗen tolni ɗoo kadi Bureyma BARI, ko akteerjo sinema, jeyaaɗo Burkina Faso.#fespako #fespaco

Jeeyngal
Ko Mbiiɗon?

Neldee miijooji mon e dow tonngoode amen WhatsApp: +221772673131

Oɗon mbaawi jokkaade men e kelle Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa