Ko mbiiɗon?

Pinal: Ko waɗi gaaci (galli) finaa-tawaa no yahra caggal, gaaci hanndeeji no yahra yeeso? [ Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

Aset hannde 13 lewru 11ɓirdu hitaande 2021, en njeewtan ko faati e gaaci (Misik) , holko waɗi gaaci finaa-taawaaji no hayra nokku mum  walla no yaari caggal, yeeso gaaci kesi walla hanndeeji ɗii? Koɗɗo men e oo taskaran ko Hammet Amaadu LI, jaayndiyanke, yimoowo , wiɗtiyanke jeyaaɗo Senegaal.

Hammet LI, jaayndeyankooko jeyaaɗo Senegaal
Hammet LI, jaayndeyankooko jeyaaɗo Senegaal © RFI FULFULDE
Jeeyngal
Ko Mbiiɗon?

Neldee miijooji mon e dow tonngoode amen WhatsApp: +221772673131

Oɗon mbaawi jokkaade men e kelle Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe