Hewtugol e loowdi hooreeri
Ko mbiidon?

ñalawma teddiniraaɗo haɓaade rafi sidaa e nder Afirik

Hito 30:00
© REUTERS/Antony Njuguna
Golle : RFI

Ñalawma hande o min njewtata ko yowiti e ñalawma tediniraado haɓaade rafi sidaa e nder Afrik. Jeewtidiiɗo men e Ko mbiiɗon wiyete ko Ibrahima Ba gooto e ardiibe kawtal pelle dariinde ngam haɓaade rafi joorngal o e leydi senegaal. Omo haalaana en ɗoo holi peeje mbaɗetea haa fooloɗen rafi sidaa e nder Afirik. O haali kadi hol ko foti wonde darnde mawɓe leyɗelle Afirik e ndee hare. Timminirten yewtere nde ko e jaadigal gooto et sukaaɓe naalankooɓe biyeteeɗo Ndey Jaara Gaye omo tawe e fedde Yontam.

Hello ngo majjii

Ko njilloto ɗaa ko natti woodde, walle ene satti hebde.